رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


تاریخ امتحانات نهایی تغییر نمی‎کند

تاریخ امتحانات نهایی تغییر نمی‎کند سخنگوی ستاد کرونا: تاکنون هیچ تغییری در زمان برگزاری امتحانات نهایی ایجاد نشده و بررسی این موضوع در جلسه فردای ستاد هم در دستور کار نیست.

تاریخ امتحانات نهایی تغییر نمی‎کند

سخنگوی ستاد کرونا: تاکنون هیچ تغییری در زمان برگزاری امتحانات نهایی ایجاد نشده و بررسی این موضوع در جلسه فردای ستاد هم در دستور کار نیست.