رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


سه شهرستان در کشور قرمز رنگ باقی ماندند

سه شهرستان در کشور قرمز رنگ باقی ماندند 🔹با عبور کشور از موج چهارم کرونا، شهرستانهای قرمز به ۳ مورد کاهش یافت 🔹آخرین آمار شهرستان‌ها بر حسب رنگ‌بندی: 🔴 قرمز ۳ 🟠 نارنجی ۲۶۲ 🟡 زرد ۱۸۳ 🔵 آبی صفر

سه شهرستان در کشور قرمز رنگ باقی ماندند

🔹با عبور کشور از موج چهارم کرونا، شهرستانهای قرمز به ۳ مورد کاهش یافت

🔹آخرین آمار شهرستان‌ها بر حسب رنگ‌بندی:
🔴 قرمز ۳
🟠 نارنجی ۲۶۲
🟡 زرد ۱۸۳
🔵 آبی صفر