رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


احتمال قطع برق با گرم‌تر شدن هوا

احتمال قطع برق با گرم‌تر شدن هوا محمد حسین متولی زاده ، مدیر عامل توانیر: هرچه هوا گرم‌تر شود، این امکان وجود دارد که ما خاموشی برق داشته باشیم خاموشی‌های اخیر به دلیل بروز مشکل در شبکه برق بوده است؛ در غیر این صورت ما هیچ خاموشی مبنی بر کمبود نداشته‌ایم /باشگاه خبرنگاران

احتمال قطع برق با گرم‌تر شدن هوا

محمد حسین متولی زاده ، مدیر عامل توانیر: هرچه هوا گرم‌تر شود، این امکان وجود دارد که ما خاموشی برق داشته باشیم

خاموشی‌های اخیر به دلیل بروز مشکل در شبکه برق بوده است؛ در غیر این صورت ما هیچ خاموشی مبنی بر کمبود نداشته‌ایم /باشگاه خبرنگاران