رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


واکسن رازی «بسیار کم عارضه» است

واکسن رازی «بسیار کم عارضه» است سخنگوی موسسه رازی: واکسن رازی در فاز اول، ایمنی خوبی ایجاد کرده است و در صورت ادامه این روند، همانطور که واکسن‌های نوترکیب از واکسن‌های کم عارضه دنیا محسوب می‌شوند، “رازی کووپارس” نیز جزو واکسن‌های بسیارکم عارضه خواهد بود. به زودی گزارش مکتوب نتایج ارزیابی‌های فاز اول به سازمان […]

واکسن رازی «بسیار کم عارضه» است

سخنگوی موسسه رازی:
واکسن رازی در فاز اول، ایمنی خوبی ایجاد کرده است و در صورت ادامه این روند، همانطور که واکسن‌های نوترکیب از واکسن‌های کم عارضه دنیا محسوب می‌شوند، “رازی کووپارس” نیز جزو واکسن‌های بسیارکم عارضه خواهد بود.

به زودی گزارش مکتوب نتایج ارزیابی‌های فاز اول به سازمان غذا و دارو ارسال می‌شود تا به سرعت وارد فاز دوم مطالعه شویم.