رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


یک سوال ساده در مورد جهانگیری!

یک سوال ساده در مورد جهانگیری! پس از ثبت نام معاون اول روحانی در انتخابات، بسیاری از کاربران شبکه های مجازی می پرسند: اگر اسحاق جهانگیری می‌داند چگونه ایران را درست کند، چرا به حسن‌روحانی نگفت؟

یک سوال ساده در مورد جهانگیری!

پس از ثبت نام معاون اول روحانی در انتخابات، بسیاری از کاربران شبکه های مجازی می پرسند: اگر اسحاق جهانگیری می‌داند چگونه ایران را درست کند، چرا به حسن‌روحانی نگفت؟