رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


روغن خوراکی ۳۵ درصد گران شد

روغن خوراکی ۳۵ درصد گران شد براساس اعلام سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان از امروز ۲۶ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ قیمت انواع روغن مایع ۳۵ درصد و روغن جامد ۳۰ درصد افزایش خواهد یافت.

روغن خوراکی ۳۵ درصد گران شد

براساس اعلام سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان از امروز ۲۶ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ قیمت انواع روغن مایع ۳۵ درصد و روغن جامد ۳۰ درصد افزایش خواهد یافت.