رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


۵۰ میلیون دلار از صندوق توسعه ملی به بورس واریز شد

۵۰ میلیون دلار از صندوق توسعه ملی به بورس واریز شد بانک مرکزی امروز معادل ریالی ناشی از فروش ۵۰ میلیون دلار از منابع ارزی حساب صندوق توسعه ملی را به «صندوق تثبیت بازار سرمایه» واریز کرد.

۵۰ میلیون دلار از صندوق توسعه ملی به بورس واریز شد

بانک مرکزی امروز معادل ریالی ناشی از فروش ۵۰ میلیون دلار از منابع ارزی حساب صندوق توسعه ملی را به «صندوق تثبیت بازار سرمایه» واریز کرد.