رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور: برگ سبز خودرو سند رسمی نیست

رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور: برگ سبز خودرو سند رسمی نیست رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور: برگ سبزی که در نیروی انتظامی صادر می‌شود سند عادی است نه رسمی. در سال گذشته، نزدیک به ۷۹ هزار پرونده الزام به تنظیم سند رسمی خودرو تشکیل شده است.

رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور: برگ سبز خودرو سند رسمی نیست

رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور:

برگ سبزی که در نیروی انتظامی صادر می‌شود سند عادی است نه رسمی.

در سال گذشته، نزدیک به ۷۹ هزار پرونده الزام به تنظیم سند رسمی خودرو تشکیل شده است.