رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


جایگاه های سوخت CNG در ساعات پیک دو ساعت تعطیل می شوند

جایگاه های سوخت CNG در ساعات پیک دو ساعت تعطیل می شوند در راستای مدیریت انرژی در ایام گرم سال و پیشگیری از خاموشی مشترکان خانگی، با هماهنگی صورت گرفته با شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران، جایگاه داران سوخت CNGدر تیر و مرداد ماه سال جاری از ساعات ۱۲ الی ۱۴ یا ۱۴ […]

جایگاه های سوخت CNG در ساعات پیک دو ساعت تعطیل می شوند

در راستای مدیریت انرژی در ایام گرم سال و پیشگیری از خاموشی مشترکان خانگی، با هماهنگی صورت گرفته با شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران، جایگاه داران سوخت CNGدر تیر و مرداد ماه سال جاری از ساعات ۱۲ الی ۱۴ یا ۱۴ الی ۱۶ نسبت به قطع کامل برق از شبکه و تعطیلی جایگاه های CNG اقدام خواهند کرد.