رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


تکذیب بازگشایی مرزهای زمینی مسافری ایران با ترکیه

تکذیب بازگشایی مرزهای زمینی مسافری ایران با ترکیه لطیفی، سخنگوی گمرک : با وجود تصمیم کشور ترکیه برای بازگشایی مرزهای زمینی برای مسافران ایرانی ، تاکنون تصمیمی از سوی ستاد ملی کرونا برای بازگشایی مرزهای ایران با ترکیه برای تردد مسافران گرفته نشده است./باشگاه خبرنگاران

تکذیب بازگشایی مرزهای زمینی مسافری ایران با ترکیه

لطیفی، سخنگوی گمرک :

با وجود تصمیم کشور ترکیه برای بازگشایی مرزهای زمینی برای مسافران ایرانی ، تاکنون تصمیمی از سوی ستاد ملی کرونا برای بازگشایی مرزهای ایران با ترکیه برای تردد مسافران گرفته نشده است./باشگاه خبرنگاران