رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


افزایش قیمت نان قانونی نیست/ برخورد با متخلفین

افزایش قیمت نان قانونی نیست/ برخورد با متخلفین استاندار تهران با اشاره به این‌که افزایش هزینه‌های نانوایان در کارگروهی در حال بررسی است و پس از تصویب نرخ جدید اعلام خواهد شد، افزود: در حال حاضر افزایش قیمت نان قانونی نیست و با متخلفین برخورد خواهد شد

افزایش قیمت نان قانونی نیست/ برخورد با متخلفین

استاندار تهران با اشاره به این‌که افزایش هزینه‌های نانوایان در کارگروهی در حال بررسی است و پس از تصویب نرخ جدید اعلام خواهد شد، افزود: در حال حاضر افزایش قیمت نان قانونی نیست و با متخلفین برخورد خواهد شد