رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


حاجی‌میرزایی: امیدواریم با واکسیناسیون مدارس در مهرماه باز شوند

حاجی‌میرزایی: امیدواریم با واکسیناسیون مدارس در مهرماه باز شوند وزیر آموزش‌وپرورش: از آنجا که هیچ روش معتبری برای برگزاری آزمون‌های غیرحضوری نداریم و امتحانات دو پایه نهم و دوازدهم تأثیر مستقیمی بر انتخاب رشته تحصیلی و آینده دانش‌آموزان دارد، لذا این موضوع بدون برگزاری آزمون حضوری محقق نمی‌شد. امیدواریم با واکسیناسیون معلمان بتوانیم مدارس را […]

حاجی‌میرزایی: امیدواریم با واکسیناسیون مدارس در مهرماه باز شوند

وزیر آموزش‌وپرورش:
از آنجا که هیچ روش معتبری برای برگزاری آزمون‌های غیرحضوری نداریم و امتحانات دو پایه نهم و دوازدهم تأثیر مستقیمی بر انتخاب رشته تحصیلی و آینده دانش‌آموزان دارد، لذا این موضوع بدون برگزاری آزمون حضوری محقق نمی‌شد.

امیدواریم با واکسیناسیون معلمان بتوانیم مدارس را در سال تحصیلی آینده بازگشایی کنیم.