رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


ستاد پیشگیری از جرایم انتخاباتی در کشور تشکیل شده است

ستاد پیشگیری از جرایم انتخاباتی در کشور تشکیل شده است معاون اول قوه قضائیه: مأموریت دستگاه قضا نظارت بر روند انتخابات و جلوگیری از جرایم انتخاباتی است. دستگاه قضا در این رابطه ستاد پیشگیری از جرایم خود را تشکیل داده تا در همه استان‌ها با محوریت دادستان‌ها، با جرایم انتخاباتی برخورد شود.

ستاد پیشگیری از جرایم انتخاباتی در کشور تشکیل شده است

معاون اول قوه قضائیه:

مأموریت دستگاه قضا نظارت بر روند انتخابات و جلوگیری از جرایم انتخاباتی است.

دستگاه قضا در این رابطه ستاد پیشگیری از جرایم خود را تشکیل داده تا در همه استان‌ها با محوریت دادستان‌ها، با جرایم انتخاباتی برخورد شود.