رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


چين از ورود غيرقانوني يك ناو آمريكايي به آبهاي سرزميني اين كشور در درياي چين جنوبي خبر داد.

چين از ورود غيرقانوني يك ناو آمريكايي به آبهاي سرزميني اين كشور در درياي چين جنوبي خبر داد. فرماندهي منطقه جنوب ارتش چين: اين اقدام آمريكا نقض حاكميت چين و تضعیف صلح و ثبات منطقه است. كشتي‌ها و هواپيماهاي چين اين ناو آمريكايي را شناسايي و مسير حركت آنها را دنبال كردند.

چين از ورود غيرقانوني يك ناو آمريكايي به آبهاي سرزميني اين كشور در درياي چين جنوبي خبر داد.

فرماندهي منطقه جنوب ارتش چين: اين اقدام آمريكا نقض حاكميت چين و تضعیف صلح و ثبات منطقه است.

كشتي‌ها و هواپيماهاي چين اين ناو آمريكايي را شناسايي و مسير حركت آنها را دنبال كردند.