رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


هشدار یک استاد دانشگاه تهران: رشد جمعیت ایران از سال ۱۴۲۵ منفی می شود

هشدار یک استاد دانشگاه تهران: رشد جمعیت ایران از سال ۱۴۲۵ منفی می شود کاظمی‌پور،عضو هیات علمی دانشگاه تهران: با کاهش نرخ باروری فرزندآوری در ایران کاهش یافته و در صورت استمرار وضعیت موجود رشد جمعیت کشور از سال ۱۴۲۵ منفی می شود./ایسنا

هشدار یک استاد دانشگاه تهران: رشد جمعیت ایران از سال ۱۴۲۵ منفی می شود

کاظمی‌پور،عضو هیات علمی دانشگاه تهران: با کاهش نرخ باروری فرزندآوری در ایران کاهش یافته و در صورت استمرار وضعیت موجود رشد جمعیت کشور از سال ۱۴۲۵ منفی می شود./ایسنا