رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


سهمیه بنزین خرداد ماه امشب واریز می‌شود

سهمیه بنزین خرداد ماه امشب واریز می‌شود ساعت ۲۴ امشب، سومین مرحله واریز سهمیه بنزین خودرو‌های ناوگان عمومی و شخصی در سال ۱۴۰۰ بدون تغییر نسبت به ماه‌های گذشته، به کارت سوخت رانندگان خودرو انجام می‌شود.

سهمیه بنزین خرداد ماه امشب واریز می‌شود

ساعت ۲۴ امشب، سومین مرحله واریز سهمیه بنزین خودرو‌های ناوگان عمومی و شخصی در سال ۱۴۰۰ بدون تغییر نسبت به ماه‌های گذشته، به کارت سوخت رانندگان خودرو انجام می‌شود.