رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


پوتین: در صورت تجاوز به خاک روسیه دندان‌های دشمن را خرد می‌کنیم

پوتین: در صورت تجاوز به خاک روسیه دندان‌های دشمن را خرد می‌کنیم رئیس جمهور روسیه به کشورهایی که قصد دارند حق حاکمیت روسیه را تضعیف کنند هشدار داد: «هرکدام می‌خواهند گازی بگیرند یا تکه‌ای را از ما جدا کنند اما هرکس که قصد چنین کاری را دارد باید بداند که ما دندان‌هایش را خُرد می‌کنیم […]

پوتین: در صورت تجاوز به خاک روسیه دندان‌های دشمن را خرد می‌کنیم

رئیس جمهور روسیه به کشورهایی که قصد دارند حق حاکمیت روسیه را تضعیف کنند هشدار داد: «هرکدام می‌خواهند گازی بگیرند یا تکه‌ای را از ما جدا کنند اما هرکس که قصد چنین کاری را دارد باید بداند که ما دندان‌هایش را خُرد می‌کنیم تا دیگر نتواند گاز بگیرد».