رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


برای اطلاع از خاموشی به سامانه “برق من” مراجعه کنید

برای اطلاع از خاموشی به سامانه “برق من” مراجعه کنید سخنگوی صنعت برق:مشترکان می‌توانند برای اطلاع از خاموشی شهر و یا منطقه خود به سامانه “برق من” و یا سایت شرکت‌های توزیع استان خودشان مراجعه کنند و امسال برنامه‌های خاموشی از این طریق اطلاع رسانی خواهد شد.

برای اطلاع از خاموشی به سامانه “برق من” مراجعه کنید

سخنگوی صنعت برق:مشترکان می‌توانند برای اطلاع از خاموشی شهر و یا منطقه خود به سامانه “برق من” و یا سایت شرکت‌های توزیع استان خودشان مراجعه کنند و امسال برنامه‌های خاموشی از این طریق اطلاع رسانی خواهد شد.