رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


تاکنون در جبهه اصلاحات درباره حمایت از لاریجانی بحثی نشده است

تاکنون در جبهه اصلاحات درباره حمایت از لاریجانی بحثی نشده است سخنگوی حزب اعتماد ملی: تاکنون در جبهه اصلاحات ایران در خصوص حمایت از آقای لاریجانی بحثی نشده است و بحث ما روی نامزدهای اصلاح طلب است بنابراین حتماً جبهه اصلاحات ایران از نامزدهای اصلاح‌طلب حمایت خواهد کرد/ ایلنا

تاکنون در جبهه اصلاحات درباره حمایت از لاریجانی بحثی نشده است

سخنگوی حزب اعتماد ملی: تاکنون در جبهه اصلاحات ایران در خصوص حمایت از آقای لاریجانی بحثی نشده است و بحث ما روی نامزدهای اصلاح طلب است بنابراین حتماً جبهه اصلاحات ایران از نامزدهای اصلاح‌طلب حمایت خواهد کرد/ ایلنا