رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


اظهارنظر مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا پس از تمدید همکاری ایران و آژانس

اظهارنظر مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا پس از تمدید همکاری ایران و آژانس جوزپ بورل: بیشترین نظارت بر تأسیسات هسته‌ای ایران صورت گرفته است ایران آماده بازگشت کامل به تعهدات توافق هسته‌ای است (الجزیره)

اظهارنظر مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا پس از تمدید همکاری ایران و آژانس

جوزپ بورل:
بیشترین نظارت بر تأسیسات هسته‌ای ایران صورت گرفته است
ایران آماده بازگشت کامل به تعهدات توافق هسته‌ای است (الجزیره)