رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


واکسیناسیون زیر ۶۰ ساله ها با واکسن ایرانی

واکسیناسیون زیر ۶۰ ساله ها با واکسن ایرانی معاون درمان وزارت بهداشت: بخش اول واکسن کووایران برکت تحویل وزارت بهداشت داده شد. با تحویل بخش‌های بعدی و همچنین واکسن‌هایی که وارد می‌شود قسمت زیادی از واکسیناسیون افراد بالای ۶۰ سال تأمین شود. مرگ و میرهای ما اغلب در افراد بالای ۶۰ سال است و با […]

واکسیناسیون زیر ۶۰ ساله ها با واکسن ایرانی

معاون درمان وزارت بهداشت: بخش اول واکسن کووایران برکت تحویل وزارت بهداشت داده شد. با تحویل بخش‌های بعدی و همچنین واکسن‌هایی که وارد می‌شود قسمت زیادی از واکسیناسیون افراد بالای ۶۰ سال تأمین شود.

مرگ و میرهای ما اغلب در افراد بالای ۶۰ سال است و با برنامه‌ای که داریم بخش اعظمی از جمعیت بالای ۶۰ سال ما واکسینه می‌شوند بنابراین قطعاً دیگر کرونا نمی‌تواند تا آن حد برای ما مرگ آور باشد.

واکسیناسیون سنین پایین‌تر نیز با واکسن‌های تولید داخل ادامه پیدا خواهد کرد.