رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


مدیرعامل پرسپولیس واکسن ایرانی زد.

مدیرعامل پرسپولیس واکسن ایرانی زد. جعفر سمیعی با انتشار این عکس نوشت: امروز و مقارن با سالروز آزادسازی خرمشهر و بنا به دعوت این دانشمندان دهه شصتی مفتخر بودم که به عنوان داوطلب در آخرین فاز مطالعات بالینی اولین واکسن ایرانی کووید-۱۹ شرکت نموده و واکسن دریافت نمایم.

مدیرعامل پرسپولیس واکسن ایرانی زد.

جعفر سمیعی با انتشار این عکس نوشت: امروز و مقارن با سالروز آزادسازی خرمشهر و بنا به دعوت این دانشمندان دهه شصتی مفتخر بودم که به عنوان داوطلب در آخرین فاز مطالعات بالینی اولین واکسن ایرانی کووید-۱۹ شرکت نموده و واکسن دریافت نمایم.