رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


با هماهنگی‌های صورت گرفته با وزارت نیرو، خواستار توجه جدی به عدم قطعی برق در ساعات امتحان شدیم

وزیر آموزش‌وپرورش: با هماهنگی‌های صورت گرفته با وزارت نیرو، خواستار توجه جدی به عدم قطعی برق در ساعات امتحان شدیم به مدیران توصیه کردیم برای حل مشکل قطعی برق، شرایط برقراری برق اضطراری را در مدارس فراهم کنند امیدواریم کارنامه دانش‌آموزان از طریق الکترونیکی ارائه شود

وزیر آموزش‌وپرورش: با هماهنگی‌های صورت گرفته با وزارت نیرو، خواستار توجه جدی به عدم قطعی برق در ساعات امتحان شدیم

به مدیران توصیه کردیم برای حل مشکل قطعی برق، شرایط برقراری برق اضطراری را در مدارس فراهم کنند

امیدواریم کارنامه دانش‌آموزان از طریق الکترونیکی ارائه شود