رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


کیهان احتمال حکم حکومتی برای کاندیدا‌ها را رد کرد

کیهان احتمال حکم حکومتی برای کاندیدا‌ها را رد کرد مدیرمسئول روزنامه کیهان: رهبر معظم انقلاب بر توسعه دایره احراز صلاحیت‌ها با قید ضروری «رعایت موازین قانونی» تاکید دارند. بدیهی است که در عدم احراز صلاحیت برخی از نامزدهای اخیر چنانچه «موازین قانونی» کاملاً رعایت شده باشد، صورت‌مسئله با آنچه در سال ۸۴ اتفاق افتاده تفاوت […]

کیهان احتمال حکم حکومتی برای کاندیدا‌ها را رد کرد

مدیرمسئول روزنامه کیهان: رهبر معظم انقلاب بر توسعه دایره احراز صلاحیت‌ها با قید ضروری «رعایت موازین قانونی» تاکید دارند. بدیهی است که در عدم احراز صلاحیت برخی از نامزدهای اخیر چنانچه «موازین قانونی» کاملاً رعایت شده باشد، صورت‌مسئله با آنچه در سال ۸۴ اتفاق افتاده تفاوت جدی دارد و طبعاً ادامه ماجرا نیز با سال ۸۴ متفاوت خواهد بود