رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


مجلس از اقدام شورای نگهبان حمایت کرد

مجلس از اقدام شورای نگهبان حمایت کرد نمایندگان مجلس با امضا بیانیه‌ای از اقدام شورای نگهبان در بررسی دقیق صلاحیت نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری حمایت کردند محمود احمدی‌نژاد، علی لاریجانی، اسحاق جهانگیری و مسعود پزشکیان از داوطلبان شاخصی بودند که صلاحیت آنها از سوی شورای نگهبان احراز نشده است /مهر

مجلس از اقدام شورای نگهبان حمایت کرد

نمایندگان مجلس با امضا بیانیه‌ای از اقدام شورای نگهبان در بررسی دقیق صلاحیت نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری حمایت کردند

محمود احمدی‌نژاد، علی لاریجانی، اسحاق جهانگیری و مسعود پزشکیان از داوطلبان شاخصی بودند که صلاحیت آنها از سوی شورای نگهبان احراز نشده است /مهر