رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


واکنش وزیر فرهنگ و ارشاد به وعده‌های برخی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری

واکنش وزیر فرهنگ و ارشاد به وعده‌های برخی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری: قرار بود که برنامه‌ها مطرح باشند نه وعده‌های کاذب فریبنده

واکنش وزیر فرهنگ و ارشاد به وعده‌های برخی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری: قرار بود که برنامه‌ها مطرح باشند نه وعده‌های کاذب فریبنده