رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


کدخدایی: درمورد صحبت‌های آملی لاریجانی، نکاتی را به او متذکر شدم

کدخدایی: درمورد صحبت‌های آملی لاریجانی، نکاتی را به او متذکر شدم سخنگوی شورای نگهبان: درمورد صحبت‌های آقای آملی لاریجانی، بنده صحبت‌هایی با ایشان داشته‌ام و نکاتی را متذکر شدم، ولی من مسئول صحبت‌های ایشان نیستم. در همه جلسات شورای نگهبان از مراجع امنیتی، گزارش‌هایی دریافت می‌شود و طبق آن، افراد مختلف بررسی می‌شوند، اما نظرات […]

کدخدایی: درمورد صحبت‌های آملی لاریجانی، نکاتی را به او متذکر شدم

سخنگوی شورای نگهبان: درمورد صحبت‌های آقای آملی لاریجانی، بنده صحبت‌هایی با ایشان داشته‌ام و نکاتی را متذکر شدم، ولی من مسئول صحبت‌های ایشان نیستم.

در همه جلسات شورای نگهبان از مراجع امنیتی، گزارش‌هایی دریافت می‌شود و طبق آن، افراد مختلف بررسی می‌شوند، اما نظرات اعضا متفاوت است و تحلیل‌های زیادی بر روی این مسئله وجود دارد /تسنیم