رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


شناسایی سویه ترکیبی جدید کروناویروس در ویتنام

شناسایی سویه ترکیبی جدید کروناویروس در ویتنام رسانه ها در گزارشی از شناسایی سویه ترکیبی جدید کروناویروس عامل عفونت کووید-۱۹ در ویتنام خبر دادند که پیوندی از کروناویروس انگلیسی و هندی است.

شناسایی سویه ترکیبی جدید کروناویروس در ویتنام

رسانه ها در گزارشی از شناسایی سویه ترکیبی جدید کروناویروس عامل عفونت کووید-۱۹ در ویتنام خبر دادند که پیوندی از کروناویروس انگلیسی و هندی است.