رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


تعطیلی‌های ورزش ایران تا ۱۵ خرداد

تعطیلی‌های ورزش ایران تا ۱۵ خرداد استخرهای سرپوشیده و باشگاه‌های ورزشی، باشگاه‌های ورزشی ورزش‌های پربرخورد، باشگاه‌های ورزشی سالنی و مدارس فوتبال تا پایان ۱۵ خردادماه سال جاری در ۲۲۷ شهر کشور، مجوز فعالیت نخواهند داشت.

تعطیلی‌های ورزش ایران تا ۱۵ خرداد

استخرهای سرپوشیده و باشگاه‌های ورزشی، باشگاه‌های ورزشی ورزش‌های پربرخورد، باشگاه‌های ورزشی سالنی و مدارس فوتبال تا پایان ۱۵ خردادماه سال جاری در ۲۲۷ شهر کشور، مجوز فعالیت نخواهند داشت.