رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


روحانی به شورای نگهبان نامه نوشت

روحانی به شورای نگهبان نامه نوشت حسن روحانی، رئیس جمهور، روز چهارشنبه در راستای اصل ۱۱۳ قانون اساسی در رابطه با چگونگی اعمال نظر و بررسی صلاحیت داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری نامه ای را به شورای نگهبان ارسال کرده است گفتنی است؛ شورای نگهبان هنوز به این نامه پاسخی نداده است /برنا

روحانی به شورای نگهبان نامه نوشت

حسن روحانی، رئیس جمهور، روز چهارشنبه در راستای اصل ۱۱۳ قانون اساسی در رابطه با چگونگی اعمال نظر و بررسی صلاحیت داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری نامه ای را به شورای نگهبان ارسال کرده است

گفتنی است؛ شورای نگهبان هنوز به این نامه پاسخی نداده است /برنا