رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


قاضی‌زاده: آقای‌ همتی شما هیزمِ آتشِ کوره‌‌ بورس بودید!

قاضی‌زاده: آقای‌ همتی شما هیزمِ آتشِ کوره‌‌ بورس بودید! قاضی‌زاده هاشمی در واکنش به اظهارات همتی: جناب همتی به خاطر عملکرد فشل تیم اقتصادی دولت،‌ بورس به کوره ذوب سرمایه‌های مردم تبدیل شده،‌ کوره سوزانی که هیزم آتش آن شما بودید

قاضی‌زاده: آقای‌ همتی شما هیزمِ آتشِ کوره‌‌ بورس بودید!

قاضی‌زاده هاشمی در واکنش به اظهارات همتی: جناب همتی به خاطر عملکرد فشل تیم اقتصادی دولت،‌ بورس به کوره ذوب سرمایه‌های مردم تبدیل شده،‌ کوره سوزانی که هیزم آتش آن شما بودید