رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


خلیل زاده از استقلال رفت

خلیل زاده از استقلال رفت اسماعیل خلیل زاده، رئیس هیئت مدیره استقلال از هیئت مدیره آبی پوشان استعفا و وزیر ورزش و جوانان هم با استعفای او موافقت کرد.

خلیل زاده از استقلال رفت

اسماعیل خلیل زاده، رئیس هیئت مدیره استقلال از هیئت مدیره آبی پوشان استعفا و وزیر ورزش و جوانان هم با استعفای او موافقت کرد.