رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


رییس برکنار شده موساد مدعی شد: ضرباتی قوی به پروژه هسته‌ای ایران وارد کردیم.

رییس برکنار شده موساد مدعی شد: ضرباتی قوی به پروژه هسته‌ای ایران وارد کردیم. ما به قلب دشمن ایرانی خود نفوذ کردیم، ما بدون خستگی برای کشف مهمترین اسرار ایران تلاش کردیم./ایسنا

رییس برکنار شده موساد مدعی شد: ضرباتی قوی به پروژه هسته‌ای ایران وارد کردیم.

ما به قلب دشمن ایرانی خود نفوذ کردیم، ما بدون خستگی برای کشف مهمترین اسرار ایران تلاش کردیم./ایسنا