رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


شناسایی ٢۴ مورد سرخک در ایران/ خطر طغیان بیماری که ١٠ برابر مسری‌تر از کروناست

شناسایی ٢۴ مورد سرخک در ایران/ خطر طغیان بیماری که ١٠ برابر مسری‌تر از کروناست زهرایی، رئیس اداره بیماری‌های قابل پیشگیری : تاکنون ٢۴ مورد بیماری سرخک در استان سیستان و بلوچستان، هرمزگان و خراسان رضوی شناسایی شده است. بیماری سرخک از پاییز تا اواخر بهار شیوع پیدا می‌کند و با گرم شدن هوا احتمال […]

شناسایی ٢۴ مورد سرخک در ایران/ خطر طغیان بیماری که ١٠ برابر مسری‌تر از کروناست

زهرایی، رئیس اداره بیماری‌های قابل پیشگیری :

تاکنون ٢۴ مورد بیماری سرخک در استان سیستان و بلوچستان، هرمزگان و خراسان رضوی شناسایی شده است.

بیماری سرخک از پاییز تا اواخر بهار شیوع پیدا می‌کند و با گرم شدن هوا احتمال شیوع کاهش می‌یابد.

قدرت سرایت سرخک ١٠ برابر بیشتر از کروناست و به همین دلیل واکسیناسیون در برابر این بیماری بسیار مهم است.

سرخک بیماری است که با علامت تب و دانه‌های قرمز رنگ روی سر، صورت و گردن بروز می‌کند و سپس دانه‌های قرمز روی دست و پا نمایان می‌شوند.