رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


ثبت‌نام از متقاضیان یارانه نقدی و معیشتی در سال ۱۴۰۰

ثبت‌نام از متقاضیان یارانه نقدی و معیشتی در سال ۱۴۰۰ مدیرکل دفتر یارانه‌های نقدی و غیرنقدی سازمان هدفمندی یارانه‌ها: یکی از اهداف و برنامه‌های مهم این دفتر در سال ۱۴۰۰، پیگیری ثبت نامِ عمومی از متقاضیانِ یارانه نقدی و یارانه حمایت معیشتیِ خانوار از دستگاه اجرایی مربوطه است. از جمله اقداماتی که در ابتدای سال […]

ثبت‌نام از متقاضیان یارانه نقدی و معیشتی در سال ۱۴۰۰

مدیرکل دفتر یارانه‌های نقدی و غیرنقدی سازمان هدفمندی یارانه‌ها:

یکی از اهداف و برنامه‌های مهم این دفتر در سال ۱۴۰۰، پیگیری ثبت نامِ عمومی از متقاضیانِ یارانه نقدی و یارانه حمایت معیشتیِ خانوار از دستگاه اجرایی مربوطه است.
از جمله اقداماتی که در ابتدای سال ۱۴۰۰ انجام شد می‌توان به صحت سنجی اطلاعات در خصوص مبالغ و افزایش مستمری فروردین و اردیبهشت ماه سال جاری برای حدود ۳.۲ میلیون خانوار (قریب به ۶ میلیون نفر با افراد تحت پوشش هر مددجو) اشاره کرد.