رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


آخرین آمار کرونا در ایران/ ۱۶ شهر قرمز، ۲۰۱ شهر نارنجی و ۲۳۱ شهر زرد هستند

آخرین آمار کرونا در ایران/ ۱۶ شهر قرمز، ۲۰۱ شهر نارنجی و ۲۳۱ شهر زرد هستند در حال حاضر ۱۶ شهر کشور در وضعیت قرمز، ۲۰۱ شهر در وضعیت نارنجی، ۲۳۱ شهر در وضعیت زرد قرار دارند.

آخرین آمار کرونا در ایران/ ۱۶ شهر قرمز، ۲۰۱ شهر نارنجی و ۲۳۱ شهر زرد هستند

در حال حاضر ۱۶ شهر کشور در وضعیت قرمز، ۲۰۱ شهر در وضعیت نارنجی، ۲۳۱ شهر در وضعیت زرد قرار دارند.