رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


توضیح موسوی دبیر ستاد انتخابات کشور در خصوص زمان مناظره ها

توضیح موسوی دبیر ستاد انتخابات کشور در خصوص زمان مناظره ها تغییر زمان مناظره ها با تصویب کمیسیون ابلاغ شده و انتساب آن به وزیر کشور خلاف واقع است عضو کمیسیون تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری با بیان توضیحاتی درخصوص روند تغییر زمان مناظره‌ها، انتساب این موضوع به نظر وزیر کشور را رد کرد.

توضیح موسوی دبیر ستاد انتخابات کشور در خصوص زمان مناظره ها

تغییر زمان مناظره ها با تصویب کمیسیون ابلاغ شده و انتساب آن به وزیر کشور خلاف واقع است

عضو کمیسیون تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری با بیان توضیحاتی درخصوص روند تغییر زمان مناظره‌ها، انتساب این موضوع به نظر وزیر کشور را رد کرد.