رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


دو مناظره‌ دیگر نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری برگزار می‌شود.

دو مناظره‌ دیگر نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری سه‌شنبه (۱۸ خرداد) و شنبه (۲۲ خرداد) برگزار می‌شود. مدت زمان هر مناظره‌ سه ساعت خواهد بود. مناظره‌ها زنده از شبکه خبر و شبکه یک پخش خواهد شد.

دو مناظره‌ دیگر نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری سه‌شنبه (۱۸ خرداد) و شنبه (۲۲ خرداد) برگزار می‌شود.

مدت زمان هر مناظره‌ سه ساعت خواهد بود.

مناظره‌ها زنده از شبکه خبر و شبکه یک پخش خواهد شد.