رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


انتشار ویروس هندی و آفریقایی در شهرهای قرمز کرونایی

انتشار ویروس هندی و آفریقایی در شهرهای قرمز کرونایی سخنگوی وزارت بهداشت: طبق آخرین بررسی‌های صورت پذیرفته میزان رعایت پروتکل‌های بهداشتی در کشور حدود ۷۰ درصد است که با حد مطلوب فاصله زیادی دارد. متاسفانه در برخی شهرستان‌های قرمز با انتشار ویروس جهش یافته هندی و آفریقایی مواجه هستیم که مطمئناً در صورت عدم رعایت […]

انتشار ویروس هندی و آفریقایی در شهرهای قرمز کرونایی

سخنگوی وزارت بهداشت: طبق آخرین بررسی‌های صورت پذیرفته میزان رعایت پروتکل‌های بهداشتی در کشور حدود ۷۰ درصد است که با حد مطلوب فاصله زیادی دارد.

متاسفانه در برخی شهرستان‌های قرمز با انتشار ویروس جهش یافته هندی و آفریقایی مواجه هستیم که مطمئناً در صورت عدم رعایت پروتکل‌های بهداشتی شاهد تکرار تجربه روزهای سخت گذشته خواهیم بود.