رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


وزیر خارجه آلمان: گفت‌وگوها برای احیای برجام در مرحله پایانی است

وزیر خارجه آلمان: گفت‌وگوها برای احیای برجام در مرحله پایانی است وزیر امورخارجه آلمان: گفت‌وگوهای وین در مورد احیای کامل برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) در مرحله پایانی قرار دارد. این واقعیت که ما در وین در خط پایان مذاکرات برای احیای توافق هسته‌ای قرار داریم، نتیجه استقامت و اطمینان اروپا است. ما امیدواریم که […]

وزیر خارجه آلمان: گفت‌وگوها برای احیای برجام در مرحله پایانی است

وزیر امورخارجه آلمان:

گفت‌وگوهای وین در مورد احیای کامل برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) در مرحله پایانی قرار دارد.

این واقعیت که ما در وین در خط پایان مذاکرات برای احیای توافق هسته‌ای قرار داریم، نتیجه استقامت و اطمینان اروپا است.

ما امیدواریم که ایران اکنون به سرعت اراده سیاسی برای انجام این مذاکرات جهت رسیدن به خط پایان را نشان دهد.