رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


امضای موافقتنامه لغو روادید ایران و روسیه

امضای موافقتنامه لغو روادید ایران و روسیه علی‌اصغر مونسان وزیر میراث فرهنگی: امروز موافقت‌نامه لغو روادید گروهی گردشگری بین ایران و روسیه را با خانم زارینا دراگوزووا،رییس آژانس فدرال گردشگری روسیه امضا کردم.

امضای موافقتنامه لغو روادید ایران و روسیه

علی‌اصغر مونسان وزیر میراث فرهنگی:

امروز موافقت‌نامه لغو روادید گروهی گردشگری بین ایران و روسیه را با خانم زارینا دراگوزووا،رییس آژانس فدرال گردشگری روسیه امضا کردم.