رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


بلینکن: برنامه هسته‌ای ایران از کنترل خارج شده است

بلینکن: برنامه هسته‌ای ایران از کنترل خارج شده است آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا: برنامه هسته‌ای ایران در پی توافق هسته‌ای تحت کنترل درآمده بود؛ اما اکنون از کنترل خارج شده است. ایران درگیر فعالیت‌های فراوانی است که در صورتی که قدرتی هسته‌ای بود ممکن بود که بسیار بدتر باشد. واشنگتن به حمایت از اسرائیل، […]

بلینکن: برنامه هسته‌ای ایران از کنترل خارج شده است

آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا:

برنامه هسته‌ای ایران در پی توافق هسته‌ای تحت کنترل درآمده بود؛ اما اکنون از کنترل خارج شده است.

ایران درگیر فعالیت‌های فراوانی است که در صورتی که قدرتی هسته‌ای بود ممکن بود که بسیار بدتر باشد.

واشنگتن به حمایت از اسرائیل، تامین نیاز‌های امنیتی آن و تقویت سامانه گنبد آهنین پایبند است.