رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


وضیعت آماده‌سازی واکسن کووایران برای توزیع عمومی

وضیعت آماده‌سازی واکسن کووایران برای توزیع عمومی مدیر گروه مطالعات بالینی واکسن ایرانی کرونا برکت: مشکلی در نگهداری واکسن‌ها در سردخانه وجود ندارد و این واکسن‌ها را می‌توان در فضای استریل شده تا ماه‌ها نگهداری کرد. مجوز استفاده از واکسن‌های داخل انبار را باید وزارت بهداشت صادر کند. احتیاجی نیست که منتظر نتایج تزریق واکسن […]

وضیعت آماده‌سازی واکسن کووایران برای توزیع عمومی

مدیر گروه مطالعات بالینی واکسن ایرانی کرونا برکت: مشکلی در نگهداری واکسن‌ها در سردخانه وجود ندارد و این واکسن‌ها را می‌توان در فضای استریل شده تا ماه‌ها نگهداری کرد.

مجوز استفاده از واکسن‌های داخل انبار را باید وزارت بهداشت صادر کند.

احتیاجی نیست که منتظر نتایج تزریق واکسن بر روی تمام ۲۰ هزار نفر که در مرحله سوم واکسن را دریافت می‌کنند، باشیم. بلکه بر روی تعداد کمتری از آنها می‌توان نتیجه را به دست آورد.