رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


شکایت مجلس از روحانی

شکایت مجلس از روحانی به دلیل اجرای سند ۲۰۳۰ به قوه قضائیه ارسال شد

شکایت مجلس از روحانی به دلیل اجرای سند ۲۰۳۰ به قوه قضائیه ارسال شد