رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


سند صیانت از کودکان در فضای مجازی مصوب شد

سند صیانت از کودکان در فضای مجازی مصوب شد شورای عالی فضای مجازی پس از ۳ ماه وقفه، عصر روز گذشته به ریاست حسن روحانی رئیس جمهور و با حضور سایر اعضا تشکیل شد. در این جلسه بخش‌های باقی مانده از سند صیانت از کودکان و نوجوانان مورد بررسی قرار گرفت و این سند پس […]

سند صیانت از کودکان در فضای مجازی مصوب شد

شورای عالی فضای مجازی پس از ۳ ماه وقفه، عصر روز گذشته به ریاست حسن روحانی رئیس جمهور و با حضور سایر اعضا تشکیل شد. در این جلسه بخش‌های باقی مانده از سند صیانت از کودکان و نوجوانان مورد بررسی قرار گرفت و این سند پس از حدود ۵ سال انتظار برای تصویب، توسط شورای عالی فضای مجازی به تصویب رسید.

به طور کل مطابق آنچه که تدوین کنندگان این سند عنوان کرده اند، ۹ سیاست کلان برای محافظت از کودکان در برابر آسیب‌های احتمالی فضای مجازی مورد توجه قرار گرفته است.