رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


مینو محرز: تزریق دوز دوم واکسیناسیون کرونا با واکسن برکت بدون عارضه است

مینو محرز: تزریق دوز دوم واکسیناسیون کرونا با واکسن برکت بدون عارضه است محقق تیم پروژه واکسن کووایران برکت: افرادی که در مرحله اول دریافت واکسن کرونا، با واکسن‌های خارجی واکسینه شدند، اکنون می‌توانند برای تزریق دُز دوم از واکسن ایرانی برکت استفاده کنند، چراکه میزان واکسن تولید شده در دنیا بسیار کم است. تزریق […]

مینو محرز: تزریق دوز دوم واکسیناسیون کرونا با واکسن برکت بدون عارضه است

محقق تیم پروژه واکسن کووایران برکت:

افرادی که در مرحله اول دریافت واکسن کرونا، با واکسن‌های خارجی واکسینه شدند، اکنون می‌توانند برای تزریق دُز دوم از واکسن ایرانی برکت استفاده کنند، چراکه میزان واکسن تولید شده در دنیا بسیار کم است.

تزریق واکسن‌های مختلف برای یک مرحله از واکسیناسیون کرونا هیچ حساسیتی برای افراد ایجاد نمی‌کند.

مردم با خیال راحت برای دُز دوم از واکسن ایرانی کووایران برکت استفاده کنند، چرا که در آمریکا مطالعاتی در این خصوص انجام شده و بی عارضه بودن آن به اثبات رسیده است.