رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


عراقچی: اختلاف نظر به نحوه بازگشت طرفین به برجام ارتباط دارد

عراقچی: اختلاف نظر به نحوه بازگشت طرفین به برجام ارتباط دارد رییس هیات مذاکره کننده ایران: مذاکرات به نقطه‌ای رسیده که برخی مسائل کلیدی هنوز در آن باقی مانده و باید در مورد آنها تصمیم گیری شود. ما هفته آینده دور جدید مذاکرات را آغاز خواهیم کرد و امیدواریم که در موضوعات مختلف پیشرفت داشته […]

عراقچی: اختلاف نظر به نحوه بازگشت طرفین به برجام ارتباط دارد

رییس هیات مذاکره کننده ایران:

مذاکرات به نقطه‌ای رسیده که برخی مسائل کلیدی هنوز در آن باقی مانده و باید در مورد آنها تصمیم گیری شود. ما هفته آینده دور جدید مذاکرات را آغاز خواهیم کرد و امیدواریم که در موضوعات مختلف پیشرفت داشته باشیم ولی درباره اینکه دور آخر مذاکرات باشد یا خیر، قضاوت زود است.

اختلاف نظرها درباره مسائل جدید نیست، در واقع اختلاف نظر درخصوص موضوع‌هایی اصلی در ارتباط با نحوه بازگشت طرفین به توافق است.