رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


ادامه جدال قوه قضاییه و دولت بر سر لایحه «صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان»

ادامه جدال قوه قضاییه و دولت بر سر لایحه «صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان» غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه: دولت در مورد لایحه «صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان» پاسخگوی تأخیر ۴۸۵ روزه خویش باشد این لایحه پس از مطرح‌‌شدن و به جریان‌افتادن در دوره جدید قوه قضائیه به دولت ارسال شده است

ادامه جدال قوه قضاییه و دولت بر سر لایحه «صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان»

غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه:

دولت در مورد لایحه «صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان» پاسخگوی تأخیر ۴۸۵ روزه خویش باشد

این لایحه پس از مطرح‌‌شدن و به جریان‌افتادن در دوره جدید قوه قضائیه به دولت ارسال شده است