رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


توضیحات ستاد انتخابات کشور درباره روند قانونی بررسی صلاحیت داوطلبان انتخابات شوراها

توضیحات ستاد انتخابات کشور درباره روند قانونی بررسی صلاحیت داوطلبان انتخابات شوراها وزارت کشور مجری قانون انتخابات است. مجری قانون نمی تواند، مجری تصمیمات فراقانونی باشد. وظیفه اصلی هیئت مرکزی نظارت قبل از شروع انتخابات رسیدگی به شکایات داوطلبین رد صلاحیت شده است. تائید صلاحیت داوطلبین و تائید صحت انتخابات به عهده هیات های نظارت […]

توضیحات ستاد انتخابات کشور درباره روند قانونی بررسی صلاحیت داوطلبان انتخابات شوراها

وزارت کشور مجری قانون انتخابات است.

مجری قانون نمی تواند، مجری تصمیمات فراقانونی باشد.

وظیفه اصلی هیئت مرکزی نظارت قبل از شروع انتخابات رسیدگی به شکایات داوطلبین رد صلاحیت شده است.

تائید صلاحیت داوطلبین و تائید صحت انتخابات به عهده هیات های نظارت شهرستان و استان قرار گرفته است.

هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها اقدام به رد صلاحیت تعدادی از داوطلبانی کرد که قبلاً در هیاتهای اجرایی و نظارت شهرستانها تایید شده بودند.

رد صلاحیت این افراد، مغایر با تصریحات موازین قانونی و بدیهیات حقوق شهروندی در این ارتباط است.

وزارت کشور، پس از استعلام از معاونت حقوقی ریاست جمهوری افراد تائید صلاحیت شده در هیات های اجرایی و نظارت را جهت انجام مراحل قانونی بعدی به فرمانداری های ذیربط معرفی کرد.

وزارت کشور متعهد به رعایت مر قانون و بی طرفی کامل است.

وزارت کشور تمام تلاش قانونی خود را بکار گرفته تا مستند به پاسخ مراجع چهارگانه استعلامی از ورود افراد بدون صلاحیت به شوراها جلوگیری کند.