رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


سخنگوی صنعت برق از آغاز واردات برق از جمهوری آذربایجان خبر داد.

سخنگوی صنعت برق از آغاز واردات برق از جمهوری آذربایجان خبر داد. رجبی مشهدی: هم اکنون ۷۳ مگاوات برق از شبکه برق جمهوری‌آذربایجان به شبکه داخلی ایران تزریق می‌شود. این میزان تا ۱۳۰ مگاوات در ساعات اوج مصرف قابل افزایش است.

سخنگوی صنعت برق از آغاز واردات برق از جمهوری آذربایجان خبر داد.

رجبی مشهدی: هم اکنون ۷۳ مگاوات برق از شبکه برق جمهوری‌آذربایجان به شبکه داخلی ایران تزریق می‌شود.

این میزان تا ۱۳۰ مگاوات در ساعات اوج مصرف قابل افزایش است.